'; Tenis SK Mělník
Tenis SK Mělník
Tenis
SK Mělník
pro více informací klikněte   zde
Tenisový oddíl
SK Mělník


ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY 15.4. 2024 -členské púříspěvky č.ú. 8239171/0100


Rezervace kurtů

Informace o obsazení kurtů:
Rezervace kurtů a informace na tel. 737 785 916


Občerstvení :


Po - Pá 9:00 - 12:00,17:00 - 22:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 16:00 - 20:00K dispozici je samozřejmě klubovna, občerstvení a socialní zařízení pro všechny návštěvníky mělnického areálu.

Nábor dětí do tenisové školy probíhá průběžně po celý rok. J.Šátral tel.603816523


Tréninkový plán
h1 Historie /h1 p Počátky tenisu na Mělníku spadají do období první republiky. V roce 1922 vznikl v místě dnešního sportovního areálu na Polabí tenisový oddíl. Byl ovšem (vedle fotbalu, házené, ...) jednou ze součástí Sportovního klubu (SK) Mělník. Tato situace vydržela i v období po roce 1948, kdy tenis existoval (pod různými názvy) v TJ Mělník. /p [IMAGE2199] p Od roku 1991 je Tenisový oddíl SK Mělník (dále jen TO) samostatným právním subjektem, který byl založen jako občanské sdružení s cílem provozovat tenis a související sportovní aktivity. /p p Už ve stanovách jsou uvedeny základní principy, které se vedení klubu snaží prosazovat. TO chce být otevřeným a dostupným sportovním klubem, který by nabízel příležitosti ke sportovnímu vyžití pro relativně široký okruh mělnických občanů. /p [IMAGE2200] p Dosažení těchto cílů je reálné jen při dobré funkci a organizaci klubu, průběžném zabezpečováním dostatečných finančích zdrojů, což předpokládá mimo jiné i úzkou spolupráci s MÚ a ostatními organizacemi na území města a sponzory. /p
h1 Organizace /h1 p TO je registrován v Českém tenisovém svazu jako jeden z prvních členů a je také sdružen v ČSTV. Nejvyšším orgánem TO je valná hromada kmenových členů. Běžný provoz řídí pětičlený výkonný výbor v čele s prezidentem klubu: /p p Ing. Petr Sádlo, prezident br Ing. Petr Růžička, viceprezident br Ing. arch. Eva Smotlachová br Tomáš Fryč br Ing. Robert Dvořák /p p O provoz, správu a využívání areálu se stará z pověření výkonného výboru jím jmenovaný správce. /p p Sportovní činnost klubu řídí sportovní komise . Vedoucí komise je současně členem výboru TO. /p h2 Dokumenty ke stažení: /h2 br [DOKUM2201] br [DOKUM2202] br [DOKUM2203] br
h1 Hospodaření /h1
h1 GDPR /h1 p [DOKUM69612] /p
Tenis SK Mělník

logo firmy
Tenis SK Mělník
Pražská 2645
27601 Mělník
Česká republika
tel.:+420 724 687 216
Copyright  ©   Tenis SK Mělník
On-line: 2 - Návštěvy dnes: 4 - Celkem : 156755
Home    |    Site map    |    about as    |    contact